Doelgroepen

Door de kleinschaligheid kunnen we aan een grote diversiteit cliënten begeleiding bieden. Het gaat erom dat u zich thuis voelt bij ons op de boerderij. Daarom zal er eerst een uitgebreide kennismaking plaatsvinden, waarna we gezamenlijk kunnen beslissen of GewoonBuiten de juiste plek voor u is.

Op de zorgboerderij wordt individuele begeleiding geboden.

We richten ons op individuele begeleiding voor mensen met NAH of andere cognitieve problemen. NAH kan ontstaan door een ongeval, beroerte, dementie of andere degeneratieve aandoening. Het kan zichtbare gevolgen hebben op het bewegen, eten of spreken. Maar ook onzichtbare gevolgen als geheugenproblemen, vermoeidheid, overprikkeling, gedragsverandering of stemmingsproblemen. Een groot deel van de NAH-patiënten woont gewoon thuis. Hiervoor is mantelzorg door partner, kinderen en/of omgeving noodzakelijk. Dit wordt met veel liefde gedaan, maar kan als intensief ervaren worden. Dagbesteding kan hierbij voor een ontspannen afwisseling zorgen.

Met de begeleiding door GewoonBuiten kunnen we structuur én veiligheid bieden in een omgeving die uitnodigt tot activiteit. Beweging is essentieel voor ons functioneren als mens. Het leidt tot verbetering of behoud van vaardigheden en zorgt voor een verhoging van de ervaren kwaliteit van leven. Voor meer informatie over het belang van bewegen voor het brein verwijs ik u graag naar de website Het Fitte Brein.

Overig

Heeft u een andere begeleidingsvraag, maar wilt u graag dagbesteding ontvangen bij GewoonBuiten? Neem dan contact met me op zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden!

NB: Helaas zijn onze faciliteiten nog niet volledig rolstoel toegankelijk, maar dit passen wij waar mogelijk graag voor u aan!

Contact Vragen over individuele begeleiding bij GewoonBuiten? Neem gerust contact met me op. Met vriendelijke groet Diane

Diane Pijl Zorgboerderij GewoonBuiten Longbuorren 5
9035 VH Dronrijp
info@gewoonbuiten.frl
06-30189698

Privacyverklaring Klachtenregelement